สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5555,22555,6946,11011,5725,7256,11047,8504,20040,22811,23296,7209,21506,7208,21222,6056,6865,7357 Array ( [0] => 5555 [1] => 22555 [2] => 6946 [3] => 11011 [4] => 5725 [5] => 7256 [6] => 11047 [7] => 8504 [8] => 20040 [9] => 22811 [10] => 23296 [11] => 7209 [12] => 21506 [13] => 7208 [14] => 21222 [15] => 6056 [16] => 6865 [17] => 7357 )