สินค้าหมด

1,100 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8477' and ( pcharacter='191' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7357,6694,20039,21222,6947,6056,6944,11025,5692,7257,5558,6111,6827,6865,11011,6866,18915,13054 Array ( [0] => 7357 [1] => 6694 [2] => 20039 [3] => 21222 [4] => 6947 [5] => 6056 [6] => 6944 [7] => 11025 [8] => 5692 [9] => 7257 [10] => 5558 [11] => 6111 [12] => 6827 [13] => 6865 [14] => 11011 [15] => 6866 [16] => 18915 [17] => 13054 )