สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8475' and ( pcharacter='122' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,503,7259,3006,24186,504,3449,275,1934,2962,7057,12509,17859,4938,502,17394,21740,24187,21743 Array ( [0] => 503 [1] => 7259 [2] => 3006 [3] => 24186 [4] => 504 [5] => 3449 [6] => 275 [7] => 1934 [8] => 2962 [9] => 7057 [10] => 12509 [11] => 17859 [12] => 4938 [13] => 502 [14] => 17394 [15] => 21740 [16] => 24187 [17] => 21743 )