สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13574,8871,18764,13092,16217,16191,10372,20562,14023,12928,24233,14623,17855,63,11078,10603,16144,14515 Array ( [0] => 13574 [1] => 8871 [2] => 18764 [3] => 13092 [4] => 16217 [5] => 16191 [6] => 10372 [7] => 20562 [8] => 14023 [9] => 12928 [10] => 24233 [11] => 14623 [12] => 17855 [13] => 63 [14] => 11078 [15] => 10603 [16] => 16144 [17] => 14515 )