สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14899,8864,6820,21133,13854,21533,19827,19817,5103,6393,16199,4688,18858,19637,10239,23537,16191,21856 Array ( [0] => 14899 [1] => 8864 [2] => 6820 [3] => 21133 [4] => 13854 [5] => 21533 [6] => 19827 [7] => 19817 [8] => 5103 [9] => 6393 [10] => 16199 [11] => 4688 [12] => 18858 [13] => 19637 [14] => 10239 [15] => 23537 [16] => 16191 [17] => 21856 )