สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7853,9579,11107,8875,13950,82,6165,12431,70,1850,1804,14626,10033,14084,14076,14080,22256,20030 Array ( [0] => 7853 [1] => 9579 [2] => 11107 [3] => 8875 [4] => 13950 [5] => 82 [6] => 6165 [7] => 12431 [8] => 70 [9] => 1850 [10] => 1804 [11] => 14626 [12] => 10033 [13] => 14084 [14] => 14076 [15] => 14080 [16] => 22256 [17] => 20030 )