สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20727,18304,1826,16143,1850,10029,14165,23834,22935,17855,10484,20343,18906,16323,10603,17142,18310,24941 Array ( [0] => 20727 [1] => 18304 [2] => 1826 [3] => 16143 [4] => 1850 [5] => 10029 [6] => 14165 [7] => 23834 [8] => 22935 [9] => 17855 [10] => 10484 [11] => 20343 [12] => 18906 [13] => 16323 [14] => 10603 [15] => 17142 [16] => 18310 [17] => 24941 )