สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8472' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,75,22362,5119,20391,21289,18790,8030,16113,21014,19832,13958,20983,21015,1785,10366,8,9646,77 Array ( [0] => 75 [1] => 22362 [2] => 5119 [3] => 20391 [4] => 21289 [5] => 18790 [6] => 8030 [7] => 16113 [8] => 21014 [9] => 19832 [10] => 13958 [11] => 20983 [12] => 21015 [13] => 1785 [14] => 10366 [15] => 8 [16] => 9646 [17] => 77 )