สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8461' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7822,3263,12361,7872,18635,8801,6602,12617,21221,12359,17950,20334,20328,17932,12088,7866,4361,8457 Array ( [0] => 7822 [1] => 3263 [2] => 12361 [3] => 7872 [4] => 18635 [5] => 8801 [6] => 6602 [7] => 12617 [8] => 21221 [9] => 12359 [10] => 17950 [11] => 20334 [12] => 20328 [13] => 17932 [14] => 12088 [15] => 7866 [16] => 4361 [17] => 8457 )