สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'8423' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5056,10723,1118,1108,1130,4315,930,1115,1125,10342,3096,1122,14704,1110,4994,1112,1127,21202 Array ( [0] => 5056 [1] => 10723 [2] => 1118 [3] => 1108 [4] => 1130 [5] => 4315 [6] => 930 [7] => 1115 [8] => 1125 [9] => 10342 [10] => 3096 [11] => 1122 [12] => 14704 [13] => 1110 [14] => 4994 [15] => 1112 [16] => 1127 [17] => 21202 )