มีสินค้า

1,520 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'8423' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1130,1110,20062,929,6163,10719,4778,3096,5045,3060,1128,3125,18500,9601,4574,434,6098,9518 Array ( [0] => 1130 [1] => 1110 [2] => 20062 [3] => 929 [4] => 6163 [5] => 10719 [6] => 4778 [7] => 3096 [8] => 5045 [9] => 3060 [10] => 1128 [11] => 3125 [12] => 18500 [13] => 9601 [14] => 4574 [15] => 434 [16] => 6098 [17] => 9518 )