มีสินค้า

1,500 BAHT
add to cart

plastic kit
scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'8423' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18500,223,6943,1107,21134,9070,929,23882,18986,10521,3966,1112,4155,21202,4328,1127,10750,1118 Array ( [0] => 18500 [1] => 223 [2] => 6943 [3] => 1107 [4] => 21134 [5] => 9070 [6] => 929 [7] => 23882 [8] => 18986 [9] => 10521 [10] => 3966 [11] => 1112 [12] => 4155 [13] => 21202 [14] => 4328 [15] => 1127 [16] => 10750 [17] => 1118 )