สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8411' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12600,4049,13495,12598,8912,7490,11336,12603,21215,12003,6887,12790,3978,18624,8100,4375,11224,2906 Array ( [0] => 12600 [1] => 4049 [2] => 13495 [3] => 12598 [4] => 8912 [5] => 7490 [6] => 11336 [7] => 12603 [8] => 21215 [9] => 12003 [10] => 6887 [11] => 12790 [12] => 3978 [13] => 18624 [14] => 8100 [15] => 4375 [16] => 11224 [17] => 2906 )