สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8411' and ( pcharacter='144' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22484,21520,22388,1697,6751,11741,21472,13496,8100,18621,16045,3264,15437,13488,17488,5305,12790,7492 Array ( [0] => 22484 [1] => 21520 [2] => 22388 [3] => 1697 [4] => 6751 [5] => 11741 [6] => 21472 [7] => 13496 [8] => 8100 [9] => 18621 [10] => 16045 [11] => 3264 [12] => 15437 [13] => 13488 [14] => 17488 [15] => 5305 [16] => 12790 [17] => 7492 )