สินค้าหมด

900 BAHT

Drama CD release.

q select pid from dex_product where pid<>'8402' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8269,13086,3640,5100,14250,3159,9797,16056,9795,11615,9772,7770,4177,18980,3261,8487,11610,4357 Array ( [0] => 8269 [1] => 13086 [2] => 3640 [3] => 5100 [4] => 14250 [5] => 3159 [6] => 9797 [7] => 16056 [8] => 9795 [9] => 11615 [10] => 9772 [11] => 7770 [12] => 4177 [13] => 18980 [14] => 3261 [15] => 8487 [16] => 11610 [17] => 4357 )