สินค้าหมด

900 BAHT

Drama CD release.

q select pid from dex_product where pid<>'8402' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12761,14968,9773,8366,11610,12760,5091,1319,1350,3152,18975,22422,4212,8359,9786,5430,1351,9772 Array ( [0] => 12761 [1] => 14968 [2] => 9773 [3] => 8366 [4] => 11610 [5] => 12760 [6] => 5091 [7] => 1319 [8] => 1350 [9] => 3152 [10] => 18975 [11] => 22422 [12] => 4212 [13] => 8359 [14] => 9786 [15] => 5430 [16] => 1351 [17] => 9772 )