สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8361,4761,5693,6217,6224,6484,11707,8392,6483,8393,7839,3686,5516,6211,6219,11709,6235,8394 Array ( [0] => 8361 [1] => 4761 [2] => 5693 [3] => 6217 [4] => 6224 [5] => 6484 [6] => 11707 [7] => 8392 [8] => 6483 [9] => 8393 [10] => 7839 [11] => 3686 [12] => 5516 [13] => 6211 [14] => 6219 [15] => 11709 [16] => 6235 [17] => 8394 )