สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4761,8361,6217,8392,4750,6211,6224,5693,6484,7839,9411,11707,5516,6235,3686,8393,6483,11709 Array ( [0] => 4761 [1] => 8361 [2] => 6217 [3] => 8392 [4] => 4750 [5] => 6211 [6] => 6224 [7] => 5693 [8] => 6484 [9] => 7839 [10] => 9411 [11] => 11707 [12] => 5516 [13] => 6235 [14] => 3686 [15] => 8393 [16] => 6483 [17] => 11709 )