สินค้าเหลือน้อย

2,080 BAHT
2600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8395' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6235,8394,6224,4761,6217,7839,9411,4750,8393,6219,5693,6484,11707,6211,11709,6483,8392,5516 Array ( [0] => 6235 [1] => 8394 [2] => 6224 [3] => 4761 [4] => 6217 [5] => 7839 [6] => 9411 [7] => 4750 [8] => 8393 [9] => 6219 [10] => 5693 [11] => 6484 [12] => 11707 [13] => 6211 [14] => 11709 [15] => 6483 [16] => 8392 [17] => 5516 )