สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5516,5693,11707,6211,8392,7839,6235,6484,6217,8393,4750,6219,11709,6224,3686,8361,4761,8395 Array ( [0] => 5516 [1] => 5693 [2] => 11707 [3] => 6211 [4] => 8392 [5] => 7839 [6] => 6235 [7] => 6484 [8] => 6217 [9] => 8393 [10] => 4750 [11] => 6219 [12] => 11709 [13] => 6224 [14] => 3686 [15] => 8361 [16] => 4761 [17] => 8395 )