สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9411,3686,8395,8393,5693,6217,11709,6219,6483,4761,8392,7839,4750,6235,8361,11707,6224,6484 Array ( [0] => 9411 [1] => 3686 [2] => 8395 [3] => 8393 [4] => 5693 [5] => 6217 [6] => 11709 [7] => 6219 [8] => 6483 [9] => 4761 [10] => 8392 [11] => 7839 [12] => 4750 [13] => 6235 [14] => 8361 [15] => 11707 [16] => 6224 [17] => 6484 )