สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8394' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,6219,4750,5516,5693,6484,6235,6211,6224,3686,8361,8393,6483,4761,9411,8392,11707,8395 Array ( [0] => 7839 [1] => 6219 [2] => 4750 [3] => 5516 [4] => 5693 [5] => 6484 [6] => 6235 [7] => 6211 [8] => 6224 [9] => 3686 [10] => 8361 [11] => 8393 [12] => 6483 [13] => 4761 [14] => 9411 [15] => 8392 [16] => 11707 [17] => 8395 )