สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6484,9411,4761,4750,5516,6217,6483,5693,6219,8392,6224,3686,8394,11709,8361,6211,8395,7839 Array ( [0] => 6484 [1] => 9411 [2] => 4761 [3] => 4750 [4] => 5516 [5] => 6217 [6] => 6483 [7] => 5693 [8] => 6219 [9] => 8392 [10] => 6224 [11] => 3686 [12] => 8394 [13] => 11709 [14] => 8361 [15] => 6211 [16] => 8395 [17] => 7839 )