สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11709,5516,6483,6211,11707,5693,6219,6224,7839,8395,6235,6217,4761,6484,8394,8361,8392,4750 Array ( [0] => 11709 [1] => 5516 [2] => 6483 [3] => 6211 [4] => 11707 [5] => 5693 [6] => 6219 [7] => 6224 [8] => 7839 [9] => 8395 [10] => 6235 [11] => 6217 [12] => 4761 [13] => 6484 [14] => 8394 [15] => 8361 [16] => 8392 [17] => 4750 )