สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6211,6224,7839,8394,11709,6235,8392,5516,3686,6484,6219,4750,6217,9411,4761,5693,8361,11707 Array ( [0] => 6211 [1] => 6224 [2] => 7839 [3] => 8394 [4] => 11709 [5] => 6235 [6] => 8392 [7] => 5516 [8] => 3686 [9] => 6484 [10] => 6219 [11] => 4750 [12] => 6217 [13] => 9411 [14] => 4761 [15] => 5693 [16] => 8361 [17] => 11707 )