สินค้าเหลือน้อย

840 BAHT
1050 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8393' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6483,4750,6219,6224,8392,7839,6484,6235,8361,8395,6217,4761,3686,9411,5516,11709,6211,5693 Array ( [0] => 6483 [1] => 4750 [2] => 6219 [3] => 6224 [4] => 8392 [5] => 7839 [6] => 6484 [7] => 6235 [8] => 8361 [9] => 8395 [10] => 6217 [11] => 4761 [12] => 3686 [13] => 9411 [14] => 5516 [15] => 11709 [16] => 6211 [17] => 5693 )