สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7839,8395,6483,6211,8361,5693,6219,11709,3686,8394,11707,6235,6484,9411,8393,4750,4761,6224 Array ( [0] => 7839 [1] => 8395 [2] => 6483 [3] => 6211 [4] => 8361 [5] => 5693 [6] => 6219 [7] => 11709 [8] => 3686 [9] => 8394 [10] => 11707 [11] => 6235 [12] => 6484 [13] => 9411 [14] => 8393 [15] => 4750 [16] => 4761 [17] => 6224 )