สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8393,4761,8395,11707,6235,6484,6219,6224,6211,4750,8361,6483,3686,8394,9411,11709,7839,5693 Array ( [0] => 8393 [1] => 4761 [2] => 8395 [3] => 11707 [4] => 6235 [5] => 6484 [6] => 6219 [7] => 6224 [8] => 6211 [9] => 4750 [10] => 8361 [11] => 6483 [12] => 3686 [13] => 8394 [14] => 9411 [15] => 11709 [16] => 7839 [17] => 5693 )