สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6224,6484,5516,8395,11707,4761,11709,9411,3686,6211,8393,4750,8361,6483,5693,6219,7839,6217 Array ( [0] => 6224 [1] => 6484 [2] => 5516 [3] => 8395 [4] => 11707 [5] => 4761 [6] => 11709 [7] => 9411 [8] => 3686 [9] => 6211 [10] => 8393 [11] => 4750 [12] => 8361 [13] => 6483 [14] => 5693 [15] => 6219 [16] => 7839 [17] => 6217 )