สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11709,6217,4761,6224,6484,8393,8394,3686,6235,11707,5693,6219,8395,7839,6211,9411,5516,6483 Array ( [0] => 11709 [1] => 6217 [2] => 4761 [3] => 6224 [4] => 6484 [5] => 8393 [6] => 8394 [7] => 3686 [8] => 6235 [9] => 11707 [10] => 5693 [11] => 6219 [12] => 8395 [13] => 7839 [14] => 6211 [15] => 9411 [16] => 5516 [17] => 6483 )