สินค้าเหลือน้อย

2,650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8392' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,6235,11707,6217,6484,8361,8393,5516,6224,5693,9411,4761,6483,6219,11709,4750,8394,7839 Array ( [0] => 3686 [1] => 6235 [2] => 11707 [3] => 6217 [4] => 6484 [5] => 8361 [6] => 8393 [7] => 5516 [8] => 6224 [9] => 5693 [10] => 9411 [11] => 4761 [12] => 6483 [13] => 6219 [14] => 11709 [15] => 4750 [16] => 8394 [17] => 7839 )