พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Release of "The Idolm@Ster Million Live! M@Ster Sparkle" app game series with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8370' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11391,20185,10708,16056,8401,12762,1317,1318,18975,9795,4851,8267,6129,3572,8269,20187,5097,5233 Array ( [0] => 11391 [1] => 20185 [2] => 10708 [3] => 16056 [4] => 8401 [5] => 12762 [6] => 1317 [7] => 1318 [8] => 18975 [9] => 9795 [10] => 4851 [11] => 8267 [12] => 6129 [13] => 3572 [14] => 8269 [15] => 20187 [16] => 5097 [17] => 5233 )