พรีออเดอร์

.

700 BAHT
800 BAHT
พรีออเดอร์

Release of "The Idolm@Ster Million Live! M@Ster Sparkle" app game series with illustrated cover.

q select pid from dex_product where pid<>'8370' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6447,6617,5930,1318,9796,9772,12761,4221,3261,3327,11619,17294,6256,12762,3157,3260,13593,12867 Array ( [0] => 6447 [1] => 6617 [2] => 5930 [3] => 1318 [4] => 9796 [5] => 9772 [6] => 12761 [7] => 4221 [8] => 3261 [9] => 3327 [10] => 11619 [11] => 17294 [12] => 6256 [13] => 12762 [14] => 3157 [15] => 3260 [16] => 13593 [17] => 12867 )