มีสินค้า

379 BAHT
399 BAHT
add to cart

ครบเครื่องเรื่อง DX Robot Super Sentai Series ประวัติศาสตร์หุ่นเซ็นไตทั้งหมดได้มารวมเป็นหนี่งแล้ว ตั้งแต่ขบวนการแรก "โกเรนเจอร์" ไปจนถึงขบวนการที่ 40 "จูโอเจอร์" หนังสือที่รวบรวมซูเปอร์เมคานิคของซูเปอร์เซ็นไตทั้ง 40 ซีรีส์ไว้ในเล่มเดียว!!

SS-11-002
/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8361' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3686,8394,6224,6219,6217,6235,4761,11709,8392,8395,7839,5516,6211,5693,8393,4750,6483,11707 Array ( [0] => 3686 [1] => 8394 [2] => 6224 [3] => 6219 [4] => 6217 [5] => 6235 [6] => 4761 [7] => 11709 [8] => 8392 [9] => 8395 [10] => 7839 [11] => 5516 [12] => 6211 [13] => 5693 [14] => 8393 [15] => 4750 [16] => 6483 [17] => 11707 )