มีสินค้า

379 BAHT
399 BAHT
add to cart

ครบเครื่องเรื่อง DX Robot Super Sentai Series ประวัติศาสตร์หุ่นเซ็นไตทั้งหมดได้มารวมเป็นหนี่งแล้ว ตั้งแต่ขบวนการแรก "โกเรนเจอร์" ไปจนถึงขบวนการที่ 40 "จูโอเจอร์" หนังสือที่รวบรวมซูเปอร์เมคานิคของซูเปอร์เซ็นไตทั้ง 40 ซีรีส์ไว้ในเล่มเดียว!!

SS-11-002
/
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'8361' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8395,8393,6484,11709,6224,6235,6211,9411,6219,4750,7839,5516,5693,8394,11707,4761,6483,6217 Array ( [0] => 8395 [1] => 8393 [2] => 6484 [3] => 11709 [4] => 6224 [5] => 6235 [6] => 6211 [7] => 9411 [8] => 6219 [9] => 4750 [10] => 7839 [11] => 5516 [12] => 5693 [13] => 8394 [14] => 11707 [15] => 4761 [16] => 6483 [17] => 6217 )