พรีออเดอร์

450 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Featuring the opening theme for anime series "Princess Principal

q select pid from dex_product where pid<>'8283' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6198,21240,5707,19054,2673,25027,4940,23497,9477,217,14552,9209,6558,7776,9149,4225,24743,15507 Array ( [0] => 6198 [1] => 21240 [2] => 5707 [3] => 19054 [4] => 2673 [5] => 25027 [6] => 4940 [7] => 23497 [8] => 9477 [9] => 217 [10] => 14552 [11] => 9209 [12] => 6558 [13] => 7776 [14] => 9149 [15] => 4225 [16] => 24743 [17] => 15507 )