พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'8280' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3036,21697,22971,22412,6508,10671,2090,8792,19739,6443,3028,14785,10041,7220,4846,11196,10322,5512 Array ( [0] => 3036 [1] => 21697 [2] => 22971 [3] => 22412 [4] => 6508 [5] => 10671 [6] => 2090 [7] => 8792 [8] => 19739 [9] => 6443 [10] => 3028 [11] => 14785 [12] => 10041 [13] => 7220 [14] => 4846 [15] => 11196 [16] => 10322 [17] => 5512 )