พรีออเดอร์

.

1,050 BAHT
1200 BAHT
พรีออเดอร์
q select pid from dex_product where pid<>'8280' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9794,8984,9149,8386,10784,9942,11537,24458,22215,19757,24752,21879,24609,9813,9274,2469,10158,19339 Array ( [0] => 9794 [1] => 8984 [2] => 9149 [3] => 8386 [4] => 10784 [5] => 9942 [6] => 11537 [7] => 24458 [8] => 22215 [9] => 19757 [10] => 24752 [11] => 21879 [12] => 24609 [13] => 9813 [14] => 9274 [15] => 2469 [16] => 10158 [17] => 19339 )