สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Featuring the ending theme for TV animation "Vatican Miracle Examiner" sang by Nobuhiko Okamoto.

q select pid from dex_product where pid<>'8272' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22748,3042,3032,1484,4575,4237,6270,13014,6246,14032,22828,8258,14559,10786,2732,10157,8357,5481 Array ( [0] => 22748 [1] => 3042 [2] => 3032 [3] => 1484 [4] => 4575 [5] => 4237 [6] => 6270 [7] => 13014 [8] => 6246 [9] => 14032 [10] => 22828 [11] => 8258 [12] => 14559 [13] => 10786 [14] => 2732 [15] => 10157 [16] => 8357 [17] => 5481 )