พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19987,22101,6867,7745,5449,16417,22588,18197,21698,20543,4233,24576,16123,4207,24972,6120,7483,2019 Array ( [0] => 19987 [1] => 22101 [2] => 6867 [3] => 7745 [4] => 5449 [5] => 16417 [6] => 22588 [7] => 18197 [8] => 21698 [9] => 20543 [10] => 4233 [11] => 24576 [12] => 16123 [13] => 4207 [14] => 24972 [15] => 6120 [16] => 7483 [17] => 2019 )