พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21234,20505,22187,1702,12887,20124,14552,4974,20959,10713,21773,23709,7805,16722,9756,1531,22599,3531 Array ( [0] => 21234 [1] => 20505 [2] => 22187 [3] => 1702 [4] => 12887 [5] => 20124 [6] => 14552 [7] => 4974 [8] => 20959 [9] => 10713 [10] => 21773 [11] => 23709 [12] => 7805 [13] => 16722 [14] => 9756 [15] => 1531 [16] => 22599 [17] => 3531 )