พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5179,20177,4216,22876,22063,22752,1528,20117,24609,2245,15589,3622,9928,17386,17034,21924,6459,19098 Array ( [0] => 5179 [1] => 20177 [2] => 4216 [3] => 22876 [4] => 22063 [5] => 22752 [6] => 1528 [7] => 20117 [8] => 24609 [9] => 2245 [10] => 15589 [11] => 3622 [12] => 9928 [13] => 17386 [14] => 17034 [15] => 21924 [16] => 6459 [17] => 19098 )