พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8262' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23399,14607,3212,5658,483,1451,5705,21699,4267,3432,20124,13736,20907,9945,2245,5330,22561,22586 Array ( [0] => 23399 [1] => 14607 [2] => 3212 [3] => 5658 [4] => 483 [5] => 1451 [6] => 5705 [7] => 21699 [8] => 4267 [9] => 3432 [10] => 20124 [11] => 13736 [12] => 20907 [13] => 9945 [14] => 2245 [15] => 5330 [16] => 22561 [17] => 22586 )