พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6869,3385,19396,5636,5633,6076,22090,21910,6658,18597,4000,21737,18656,9122,22758,8105,16114,19178 Array ( [0] => 6869 [1] => 3385 [2] => 19396 [3] => 5636 [4] => 5633 [5] => 6076 [6] => 22090 [7] => 21910 [8] => 6658 [9] => 18597 [10] => 4000 [11] => 21737 [12] => 18656 [13] => 9122 [14] => 22758 [15] => 8105 [16] => 16114 [17] => 19178 )