พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4977,19341,492,11257,2695,15964,20307,20858,4698,8276,15723,12461,24733,20289,4940,7909,4273,16505 Array ( [0] => 4977 [1] => 19341 [2] => 492 [3] => 11257 [4] => 2695 [5] => 15964 [6] => 20307 [7] => 20858 [8] => 4698 [9] => 8276 [10] => 15723 [11] => 12461 [12] => 24733 [13] => 20289 [14] => 4940 [15] => 7909 [16] => 4273 [17] => 16505 )