พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21911,7910,14119,17495,25253,19087,14791,9813,23788,23594,1492,12605,20105,21237,24573,20991,24132,24752 Array ( [0] => 21911 [1] => 7910 [2] => 14119 [3] => 17495 [4] => 25253 [5] => 19087 [6] => 14791 [7] => 9813 [8] => 23788 [9] => 23594 [10] => 1492 [11] => 12605 [12] => 20105 [13] => 21237 [14] => 24573 [15] => 20991 [16] => 24132 [17] => 24752 )