พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11207,22080,2890,21922,23546,8363,2241,9933,17408,24711,1294,22631,6636,10446,12482,24755,20351,11001 Array ( [0] => 11207 [1] => 22080 [2] => 2890 [3] => 21922 [4] => 23546 [5] => 8363 [6] => 2241 [7] => 9933 [8] => 17408 [9] => 24711 [10] => 1294 [11] => 22631 [12] => 6636 [13] => 10446 [14] => 12482 [15] => 24755 [16] => 20351 [17] => 11001 )