พรีออเดอร์

.

450 BAHT
550 BAHT
พรีออเดอร์

From the collaboration between GRANRODEO and the popular anime series "Saiyuki" comes a brand new opening theme for TV animation "Saiyuki RELOAD BLAST"! Featuring total of 4 tracks including the single and a B-side track plus their instrumental versions.

q select pid from dex_product where pid<>'8261' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17850,23485,21647,21183,19990,22159,16292,1294,10169,9199,14346,12476,19744,1451,2859,20972,9943,6863 Array ( [0] => 17850 [1] => 23485 [2] => 21647 [3] => 21183 [4] => 19990 [5] => 22159 [6] => 16292 [7] => 1294 [8] => 10169 [9] => 9199 [10] => 14346 [11] => 12476 [12] => 19744 [13] => 1451 [14] => 2859 [15] => 20972 [16] => 9943 [17] => 6863 )