สินค้าหมด

750 BAHT

7th single release from Takuma Terashima

q select pid from dex_product where pid<>'8250' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18492,5642,3981,4272,10849,22130,6660,6833,13180,17385,6314,5175,10856,3200,2933,11987,9126,5608 Array ( [0] => 18492 [1] => 5642 [2] => 3981 [3] => 4272 [4] => 10849 [5] => 22130 [6] => 6660 [7] => 6833 [8] => 13180 [9] => 17385 [10] => 6314 [11] => 5175 [12] => 10856 [13] => 3200 [14] => 2933 [15] => 11987 [16] => 9126 [17] => 5608 )