สินค้าหมด

550 BAHT

7th single release from Takuma Terashima

q select pid from dex_product where pid<>'8250' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19312,2690,5173,22275,23011,5661,14740,6581,2743,8254,18541,22563,6071,1294,5511,11196,10717,13035 Array ( [0] => 19312 [1] => 2690 [2] => 5173 [3] => 22275 [4] => 23011 [5] => 5661 [6] => 14740 [7] => 6581 [8] => 2743 [9] => 8254 [10] => 18541 [11] => 22563 [12] => 6071 [13] => 1294 [14] => 5511 [15] => 11196 [16] => 10717 [17] => 13035 )