สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8228' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5811,5298,7705,21468,14029,6823,15217,16458,21813,25058,19715,8381,7874,9775,6673,12192,23219,5833 Array ( [0] => 5811 [1] => 5298 [2] => 7705 [3] => 21468 [4] => 14029 [5] => 6823 [6] => 15217 [7] => 16458 [8] => 21813 [9] => 25058 [10] => 19715 [11] => 8381 [12] => 7874 [13] => 9775 [14] => 6673 [15] => 12192 [16] => 23219 [17] => 5833 )