สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8228' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23201,12320,11471,4527,12919,10431,16460,11476,11187,22756,20780,9965,21037,11157,16839,21047,15178,8217 Array ( [0] => 23201 [1] => 12320 [2] => 11471 [3] => 4527 [4] => 12919 [5] => 10431 [6] => 16460 [7] => 11476 [8] => 11187 [9] => 22756 [10] => 20780 [11] => 9965 [12] => 21037 [13] => 11157 [14] => 16839 [15] => 21047 [16] => 15178 [17] => 8217 )