สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8227' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7528,20210,23902,7529,23229,7310,15244,8210,9989,7885,12920,9955,7023,17122,10190,22506,20773,10951 Array ( [0] => 7528 [1] => 20210 [2] => 23902 [3] => 7529 [4] => 23229 [5] => 7310 [6] => 15244 [7] => 8210 [8] => 9989 [9] => 7885 [10] => 12920 [11] => 9955 [12] => 7023 [13] => 17122 [14] => 10190 [15] => 22506 [16] => 20773 [17] => 10951 )