สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8225' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10415,21285,8217,7036,15243,8335,16463,21069,21094,18692,20211,9789,12312,4520,7009,11366,12330,17117 Array ( [0] => 10415 [1] => 21285 [2] => 8217 [3] => 7036 [4] => 15243 [5] => 8335 [6] => 16463 [7] => 21069 [8] => 21094 [9] => 18692 [10] => 20211 [11] => 9789 [12] => 12312 [13] => 4520 [14] => 7009 [15] => 11366 [16] => 12330 [17] => 17117 )