สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8224' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21059,23193,16822,12961,7894,10415,21048,23228,7527,18690,23192,12919,10933,15238,9359,7942,16847,5287 Array ( [0] => 21059 [1] => 23193 [2] => 16822 [3] => 12961 [4] => 7894 [5] => 10415 [6] => 21048 [7] => 23228 [8] => 7527 [9] => 18690 [10] => 23192 [11] => 12919 [12] => 10933 [13] => 15238 [14] => 9359 [15] => 7942 [16] => 16847 [17] => 5287 )