สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8223' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16850,8192,8065,8196,7874,12318,8108,10170,18690,8333,7528,10956,8173,10489,9810,21451,16464,10413 Array ( [0] => 16850 [1] => 8192 [2] => 8065 [3] => 8196 [4] => 7874 [5] => 12318 [6] => 8108 [7] => 10170 [8] => 18690 [9] => 8333 [10] => 7528 [11] => 10956 [12] => 8173 [13] => 10489 [14] => 9810 [15] => 21451 [16] => 16464 [17] => 10413 )