สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8223' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8061,7037,11156,6082,10425,15380,8214,8384,21452,10951,17584,17139,13844,11158,10398,10199,7309,4508 Array ( [0] => 8061 [1] => 7037 [2] => 11156 [3] => 6082 [4] => 10425 [5] => 15380 [6] => 8214 [7] => 8384 [8] => 21452 [9] => 10951 [10] => 17584 [11] => 17139 [12] => 13844 [13] => 11158 [14] => 10398 [15] => 10199 [16] => 7309 [17] => 4508 )