มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8222' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20779,8202,23434,17565,10567,8338,6081,10196,8333,5744,12320,4495,9989,17141,15241,16838,5572,11809 Array ( [0] => 20779 [1] => 8202 [2] => 23434 [3] => 17565 [4] => 10567 [5] => 8338 [6] => 6081 [7] => 10196 [8] => 8333 [9] => 5744 [10] => 12320 [11] => 4495 [12] => 9989 [13] => 17141 [14] => 15241 [15] => 16838 [16] => 5572 [17] => 11809 )