มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8222' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12922,25122,12920,10626,10418,25062,12346,8596,17750,12301,24556,7001,12111,15182,8057,7883,7943,19715 Array ( [0] => 12922 [1] => 25122 [2] => 12920 [3] => 10626 [4] => 10418 [5] => 25062 [6] => 12346 [7] => 8596 [8] => 17750 [9] => 12301 [10] => 24556 [11] => 7001 [12] => 12111 [13] => 15182 [14] => 8057 [15] => 7883 [16] => 7943 [17] => 19715 )