สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8221' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10831,9953,8334,13599,21064,7876,5216,5739,21040,17575,10192,7893,4525,7289,9351,4536,15242,17155 Array ( [0] => 10831 [1] => 9953 [2] => 8334 [3] => 13599 [4] => 21064 [5] => 7876 [6] => 5216 [7] => 5739 [8] => 21040 [9] => 17575 [10] => 10192 [11] => 7893 [12] => 4525 [13] => 7289 [14] => 9351 [15] => 4536 [16] => 15242 [17] => 17155 )