สินค้าหมด

500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8221' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16834,7522,23189,21082,12324,4530,10648,12318,19095,10431,10189,7747,6437,7892,15599,9801,12337,12902 Array ( [0] => 16834 [1] => 7522 [2] => 23189 [3] => 21082 [4] => 12324 [5] => 4530 [6] => 10648 [7] => 12318 [8] => 19095 [9] => 10431 [10] => 10189 [11] => 7747 [12] => 6437 [13] => 7892 [14] => 15599 [15] => 9801 [16] => 12337 [17] => 12902 )