สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8219' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13843,12336,16831,10051,7021,5292,15219,15608,16852,12326,8329,19650,23200,17137,6078,22244,15532,8180 Array ( [0] => 13843 [1] => 12336 [2] => 16831 [3] => 10051 [4] => 7021 [5] => 5292 [6] => 15219 [7] => 15608 [8] => 16852 [9] => 12326 [10] => 8329 [11] => 19650 [12] => 23200 [13] => 17137 [14] => 6078 [15] => 22244 [16] => 15532 [17] => 8180 )