สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8218' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9806,17117,15599,22515,21413,7012,21502,7519,22779,17154,12919,11135,24557,22243,5488,17129,19095,11159 Array ( [0] => 9806 [1] => 17117 [2] => 15599 [3] => 22515 [4] => 21413 [5] => 7012 [6] => 21502 [7] => 7519 [8] => 22779 [9] => 17154 [10] => 12919 [11] => 11135 [12] => 24557 [13] => 22243 [14] => 5488 [15] => 17129 [16] => 19095 [17] => 11159 )