สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8218' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17138,6968,7949,21502,7310,16815,22151,21287,8534,7533,15597,7498,15190,9357,20802,5497,16841,23902 Array ( [0] => 17138 [1] => 6968 [2] => 7949 [3] => 21502 [4] => 7310 [5] => 16815 [6] => 22151 [7] => 21287 [8] => 8534 [9] => 7533 [10] => 15597 [11] => 7498 [12] => 15190 [13] => 9357 [14] => 20802 [15] => 5497 [16] => 16841 [17] => 23902 )