สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8173' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7886,16860,7022,10389,10417,10656,21415,16842,17143,8110,15599,11367,21505,7497,20773,4529,3603,17120 Array ( [0] => 7886 [1] => 16860 [2] => 7022 [3] => 10389 [4] => 10417 [5] => 10656 [6] => 21415 [7] => 16842 [8] => 17143 [9] => 8110 [10] => 15599 [11] => 11367 [12] => 21505 [13] => 7497 [14] => 20773 [15] => 4529 [16] => 3603 [17] => 17120 )