สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8169' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17191,8351,5851,17192,5273,6117,17190,4018,4017,5028,18071,8355,5026,17193 Array ( [0] => 17191 [1] => 8351 [2] => 5851 [3] => 17192 [4] => 5273 [5] => 6117 [6] => 17190 [7] => 4018 [8] => 4017 [9] => 5028 [10] => 18071 [11] => 8355 [12] => 5026 [13] => 17193 )