สินค้าเหลือน้อย

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8169' and ( pcharacter='177' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5273,17192,18071,4018,5028,17191,8355,17193,4017,5026,6117,8351,17190,5851 Array ( [0] => 5273 [1] => 17192 [2] => 18071 [3] => 4018 [4] => 5028 [5] => 17191 [6] => 8355 [7] => 17193 [8] => 4017 [9] => 5026 [10] => 6117 [11] => 8351 [12] => 17190 [13] => 5851 )