สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'8127' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15214,12312,21950,8219,21414,10431,12901,11182,17582,17746,6747,9789,10206,15238,4509,12335,10565,10410 Array ( [0] => 15214 [1] => 12312 [2] => 21950 [3] => 8219 [4] => 21414 [5] => 10431 [6] => 12901 [7] => 11182 [8] => 17582 [9] => 17746 [10] => 6747 [11] => 9789 [12] => 10206 [13] => 15238 [14] => 4509 [15] => 12335 [16] => 10565 [17] => 10410 )