สินค้าหมด

400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8121' and ( pcharacter='119' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24048,7513,21905,7046,24046,23613,7045,18897,7510,18400,23093,24043,7504,18899,7044,24041,7049,11669 Array ( [0] => 24048 [1] => 7513 [2] => 21905 [3] => 7046 [4] => 24046 [5] => 23613 [6] => 7045 [7] => 18897 [8] => 7510 [9] => 18400 [10] => 23093 [11] => 24043 [12] => 7504 [13] => 18899 [14] => 7044 [15] => 24041 [16] => 7049 [17] => 11669 )