สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8120' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21079,12330,9804,17708,20839,12340,15191,17751,9507,7352,12322,20614,8086,17221,16837,9991,12338,11185 Array ( [0] => 21079 [1] => 12330 [2] => 9804 [3] => 17708 [4] => 20839 [5] => 12340 [6] => 15191 [7] => 17751 [8] => 9507 [9] => 7352 [10] => 12322 [11] => 20614 [12] => 8086 [13] => 17221 [14] => 16837 [15] => 9991 [16] => 12338 [17] => 11185 )