สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8119' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5729,15537,6086,17579,7942,8120,24418,15612,4518,10207,9810,5296,17119,8082,9114,21951,7304,21076 Array ( [0] => 5729 [1] => 15537 [2] => 6086 [3] => 17579 [4] => 7942 [5] => 8120 [6] => 24418 [7] => 15612 [8] => 4518 [9] => 10207 [10] => 9810 [11] => 5296 [12] => 17119 [13] => 8082 [14] => 9114 [15] => 21951 [16] => 7304 [17] => 21076 )