สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15204,8222,10402,8192,15222,11479,23122,8440,6310,16105,21413,16814,10398,25070,8053,10840,24557,21354 Array ( [0] => 15204 [1] => 8222 [2] => 10402 [3] => 8192 [4] => 15222 [5] => 11479 [6] => 23122 [7] => 8440 [8] => 6310 [9] => 16105 [10] => 21413 [11] => 16814 [12] => 10398 [13] => 25070 [14] => 8053 [15] => 10840 [16] => 24557 [17] => 21354 )