สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9959,5831,8224,21036,4534,13646,10568,12347,20208,8181,7007,24580,5729,15189,21813,8528,16461,23903 Array ( [0] => 9959 [1] => 5831 [2] => 8224 [3] => 21036 [4] => 4534 [5] => 13646 [6] => 10568 [7] => 12347 [8] => 20208 [9] => 8181 [10] => 7007 [11] => 24580 [12] => 5729 [13] => 15189 [14] => 21813 [15] => 8528 [16] => 16461 [17] => 23903 )