สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12324,10194,10646,13902,21204,7037,21069,10202,24873,20800,7007,3898,12308,5830,5726,10150,10425,7419 Array ( [0] => 12324 [1] => 10194 [2] => 10646 [3] => 13902 [4] => 21204 [5] => 7037 [6] => 21069 [7] => 10202 [8] => 24873 [9] => 20800 [10] => 7007 [11] => 3898 [12] => 12308 [13] => 5830 [14] => 5726 [15] => 10150 [16] => 10425 [17] => 7419 )