สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8117' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24081,15599,15211,7529,7946,9358,11366,12328,17149,11158,16828,8108,5252,6085,21072,7888,6087,21812 Array ( [0] => 24081 [1] => 15599 [2] => 15211 [3] => 7529 [4] => 7946 [5] => 9358 [6] => 11366 [7] => 12328 [8] => 17149 [9] => 11158 [10] => 16828 [11] => 8108 [12] => 5252 [13] => 6085 [14] => 21072 [15] => 7888 [16] => 6087 [17] => 21812 )