สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8115' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16852,11183,7878,23903,8380,15235,15533,10199,12112,12327,8113,7034,10410,19471,10567,6679,16470,10085 Array ( [0] => 16852 [1] => 11183 [2] => 7878 [3] => 23903 [4] => 8380 [5] => 15235 [6] => 15533 [7] => 10199 [8] => 12112 [9] => 12327 [10] => 8113 [11] => 7034 [12] => 10410 [13] => 19471 [14] => 10567 [15] => 6679 [16] => 16470 [17] => 10085 )