สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8114' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22756,4497,4498,6096,7025,5836,17129,15202,7529,15235,4499,7011,7887,10955,9808,21045,9809,10385 Array ( [0] => 22756 [1] => 4497 [2] => 4498 [3] => 6096 [4] => 7025 [5] => 5836 [6] => 17129 [7] => 15202 [8] => 7529 [9] => 15235 [10] => 4499 [11] => 7011 [12] => 7887 [13] => 10955 [14] => 9808 [15] => 21045 [16] => 9809 [17] => 10385 )