สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8114' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10179,11475,6672,15545,4525,19650,12302,20614,17115,7019,16057,17156,10203,10150,16824,6766,8198,15203 Array ( [0] => 10179 [1] => 11475 [2] => 6672 [3] => 15545 [4] => 4525 [5] => 19650 [6] => 12302 [7] => 20614 [8] => 17115 [9] => 7019 [10] => 16057 [11] => 17156 [12] => 10203 [13] => 10150 [14] => 16824 [15] => 6766 [16] => 8198 [17] => 15203 )