สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8113' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13599,20782,15195,4525,8224,6428,5568,7877,11152,8171,15377,21076,6747,18340,10086,17127,7881,14180 Array ( [0] => 13599 [1] => 20782 [2] => 15195 [3] => 4525 [4] => 8224 [5] => 6428 [6] => 5568 [7] => 7877 [8] => 11152 [9] => 8171 [10] => 15377 [11] => 21076 [12] => 6747 [13] => 18340 [14] => 10086 [15] => 17127 [16] => 7881 [17] => 14180 )