สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8112' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10031,17221,20839,17131,17711,8128,15599,6097,8174,24555,20805,7019,4508,18696,12299,21072,19650,15607 Array ( [0] => 10031 [1] => 17221 [2] => 20839 [3] => 17131 [4] => 17711 [5] => 8128 [6] => 15599 [7] => 6097 [8] => 8174 [9] => 24555 [10] => 20805 [11] => 7019 [12] => 4508 [13] => 18696 [14] => 12299 [15] => 21072 [16] => 19650 [17] => 15607 )