สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8112' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21085,7008,24080,21082,15178,13667,9354,10191,7519,16823,8597,17748,5933,12312,10408,19303,7001,15535 Array ( [0] => 21085 [1] => 7008 [2] => 24080 [3] => 21082 [4] => 15178 [5] => 13667 [6] => 9354 [7] => 10191 [8] => 7519 [9] => 16823 [10] => 8597 [11] => 17748 [12] => 5933 [13] => 12312 [14] => 10408 [15] => 19303 [16] => 7001 [17] => 15535 )