สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'8110' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8179,11180,10648,9789,21050,16824,5571,21030,8217,23223,23193,17135,9959,8210,15187,16850,22514,10627 Array ( [0] => 8179 [1] => 11180 [2] => 10648 [3] => 9789 [4] => 21050 [5] => 16824 [6] => 5571 [7] => 21030 [8] => 8217 [9] => 23223 [10] => 23193 [11] => 17135 [12] => 9959 [13] => 8210 [14] => 15187 [15] => 16850 [16] => 22514 [17] => 10627 )